ACC_Q34 Đường số 7, Khu đô thị An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa điểm
Khu đô thị An Cựu City
Đường số 7, Khu đô thị An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: (0234) 3897989 - (0234) 3897969
Liên hệ: contact@imghue.vn | Website: www.ancuucity.com.vn hoặc www.imghue.vn